YOLO Run Bangkok 2018

Sun 23 Sep, 2018

Dok Mai, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Chaloem Phrakiat Rama 9 Soi 41, Bangkok
Registration ends in
Event Info

Event Details 


รายละเอียดการจัดงาน


Date: 23 September 2018
Time: 6am to 11am 
เวลา: 06:00 น. – 11:00 น.
Venue: King Rama 9 Park
สถานที่จัดงาน: สวนหลวง ร. 9 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


Race Categories


 ประเภทการแข่งขัน


Race Category^
ประเภทการแข่งขนั^
Age (Yrs Old)
อายุ
Basic Package Price 
ราคาแพ็คเกจเบสิก
Classic Package Price 
ราคาแพ็คเกจคลาสสิก
5km
5กม.
14 and Above
14 ปีข้ึนไป
450 Baht
450 บาท
900 Baht
900 บาท
10km
10กม.
16 and Above
16 ปีข้ึนไป
600 Baht
600 บาท
1050 Baht
1050 บาท

*Service Fees Apply
มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
^Only Participants in the 10km Category will get a race timing.
จะมีการจับเวลาเฉพาะผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตรเท่านั้น


Entitlements
ประเภทการแข่งขันBasic Package
ราคาแพ็คเกจเบสิก

Includes YOLO Run Drawstring Bag, Event Tee-Shirt, Race Bib, and Finisher Medal
รวมถุงผ้าสะพายหลัง YOLO Run, เสื้อยืด, เบอร์วิ่งติดเสื้อ, เหรียญรางวัล

Classic Package
ราคาแพ็คเกจคลาสสิก


Includes Basic Package, Yoga Mat and Event Singlet for Males or Sports Bra for Female Participants
รวมแพ็คเกจเบสิก, เสื่อโยคะ และเสื้อกล้ามสำหรับผู้เข้าร่วมชาย หรือ สปอร์ตบราสำหรับผู้เข้าร่วมหญิง


YOLO Run launches again in Bangkok!


YOLO Run Bangkok – You Only Live Once (YOLO), YOLO Run will happen in Bangkok, Thailand on 23 September 2018. For the second year running, YOLO Run Bangkok will take off at Ring Rama 9 Park with 5KM and 10KM category options. The action continues at the YOLO Race Village after the run, with a variety of stalls, a series of fitness challenges and a revitalizing mass YOLO Yoga session!

Get your hands on one of the most unique race packs filled with goodness!Race entitlements designed exclusively for YOLO Run Bangkok feature a YOLO Run drawstring bag, a yoga mat, an event tee shirt plus an event singlet for male participants or an event sports bra for female participants! A generous range of exclusive YOLO Run additional merchandises including tee shirts, singlets, sports bras and yoga mats will also be on sale. Upon completion of the run, all participants for both categories will receive the highly coveted YOLO Run finisher medal.


Join in the meaningful way to YOLO, free yourselves and run shirtless for a good cause.


งาน YOLO Run จากประเทศสิงคโปร์กลับมาจัดอีกคร้ัง ณ กรุงเทพมหานคร!


YOLO Run Bangkok– YOLO ย่อมาจาก You Only Live Once (YOLO) หรือแปลเป็นไทยได้ว่า เราเกิดมาแค่หนเดียวคือชื่อของงานวิ่งที่มีชื่อเสียงจากประเทศสิงคโปร์ที่จะกลับมาจัดอีกคร้ังในกรุงเทพมหานครในวันที่ 23 กันยายน 2561 สำหรับงาน YOLO Run Bangkok ปีที่สองนี้จะจัดขึ้นที่ สวนหลวง ร.9 ประกอบด้วย การแข่งขันระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร หลังจบการวิ่งยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ YOLO Race Village อาทิการท้าประลองความแข็งแกร่งของร่างกาย, การเล่นโยคะกลุ่มใหญ่และมีการออกร้านต่างๆ


เตรียมตัวของคุณให้พร้อมกับหนึ่งในงานวิ่งที่โดดเด่นที่สุดงานนี้ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมดีๆมากมาย! สำหรับของที่ระลึกที่จะแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน YOLO Run Bangkok น้ันได้รับการออกแบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า ผ้าสะพายหล้ง เสื้อยืดสกรีนลายของงาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมฝ่ายชายยังจะได้รับเสื้อกล้ามและผู้เข้าร่วมฝ่ายหญิงจะได้รับสปอร์ตบรา! ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า YOLO Run อาทิ เสื้อยืด เสื้อกล้าม สปอร์ตบราและเสื่อโยคะ


เมื่อผู้เข้าร่วมทั้งสองระยะทางวิ่งจนจบรายการจะได้รับเหรียญ YOLO Run ที่ออกแบบเฉพาะงานนี้อีกด้วย


เข้าร่วมงาน YOLO ที่มาความหมายปลดปล่อยตัวของคุณให้เป็นอิสระและวิ่งโดยไม่สวมเสื้อเพื่อเป้าหมายที่ดีAbout YOLO Run


YOLO Run is the most liberating run you will ever participate. As you only live once, we want YOLO Runners to seize the day and live each day beautifully. A rejuvenating mass YOLO Yoga session awaits you after the run to fill your hearts and invigorate your mind, body and soul. 


We at YOLO Run Corporation strongly believe in giving back to society. For every YOLO runner that runs shirtless, a donation will be raised to the selected beneficiary of YOLO Run.

After 2 successful years in Singapore with up to 9,000 participants in YOLO Run Singapore 2016, YOLO Run expanded to 3 other cities - Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand) and Hong Kong in 2017. YOLO Run
Singapore 2017 also saw the biggest turnout to date with almost 15,000 participants! 2018 will see YOLO Run continue to push the boundaries further, bringing the ultimate YOLO experience across the globe to countries such as
Indonesia, Taiwan and 4 cities in China.


เกี่ยวกับงาน YOLO Run


งาน YOLO Run จะเป็นหนึ่งในงานวิ่งที่จะปลดปล่อยตัวของคุณให้เป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่คุณเคยเข้าร่วม เพราะว่าเราทุกคนเกิดมาเพียงหนเดียว เราจะอยากให้นักวิ่งทุกคนมีความสุขกับปัจจุบันและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุด เมื่อจบการวิ่งยังมีกิจกรรมโยคะ YOLO รอคุณอยู่เพื่อเติมเต็มหัวใจและฟื้นฟูร่างกาย, จิตใจและจิตวิญญาณ ของคุณให้มีชีวิติชีวาอีกคร้ัง


ทีมงาน YOLO Run เชื่อมั่นอย่างยิ่ง การตอบแทนสังคม ดังนั้นสำหรับนักวิ่ง YOLO แต่ละท่านที่วิ่งโดยไม่สวมเสื้อ ทางเราจะมีการเพิ่มยอดบริจาคให้กับทางองค์กรการกุศลผ่านการคัดเลือกของทางทีมงานของ YOLO Run


งาน YOLO Run ที่จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนและในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมถึง 9,000 คน ส่งผลให้มีการขยายการจัดงานออกไปอีกใน 3 เมืองใหญ่ในปี2560 ได้แก่ กวัลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย), กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) และฮ่องกง ยิ่งไปกว่านัีนงาน YOLO Run Singapore 2017 ยังไดับันทึกสถิติใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน! และในปี 2561 YOLO Run จะขยายการจัดงานใหัมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นที่อินโดนีเซีย, ไต้หวัน และ 4 เมืองใหญ่ในประเทศจีน เพื่อเปิดประสบการณ์ YOLO ที่ไม่ เหมือนใครให้ขยายไปทั่วโลก


YOLO Yoga


In line with liberating not only your body but also your mind and soul, YOLO Yoga was born. Led by reputable yoga instructor(s), YOLO Yoga focuses on a rejuvenating session of mindful stretching. Fill your hearts and refresh your
mind, body and soul by embracing your inner well-being. YOLO Yoga will take place at the YOLO Race Village after the run.


โยคะ YOLO


กิจกรรมโยคะ YOLO ถือกา เนิดข้ึนเพื่อช่วยปลดปล่อยร่างกายรวมถึงจิตใจและจิตวญิ ญาณใหเ้ป็นอิสระโดย กิจกรรมน้ีไดจ้ดัผสู้อนโยคะที่มีชื่อเสียงใหแ้ก่ผเู้ขา้ร่วมทุกท่าน โยคะ YOLO เนน้การยดืหยนุ่ กลา้มเน้ือเพื่อคืน
ความอ่อนเยาว์เติมเตม็ หวัใจและเพิ่ มความกระป้ีกระเปร่าใหแ้ก่ร่างกายจิตใจและจิตวญิ ญาณของคุณจากภายในสู่ ภายนอกกิจกรรมโยคะ YOLO จะจดัข้ึนที่YOLO Race Village หลงัเสร็จสิ้ นกิจกรรมการวงิ่


#freeyourselves #yolorunbkk #yoloyoga #yolorun #youonlyliveonce #runshirtless


Entitlements

Finisher MedalT-ShirtT-Shirt Size Chart (Unisex)


Size
XXSXSSMLXLXXL
Width
16171819202122
Length
23242526272829


SingletMen Singlet Sizing Chart


Size
XXSXSSMLXLXXL
Width
17181920212223
Length
24252627282930

Sports BraSports Bra Size Chart


Bra Size3032343638
AXSSMLXL
BXSSMLXL
CSMML
DSMLXL
D+MLXL

Measurements may vary +/- 0.5 inches


Drawstring BagYoga Mat